Castellà

EL VELERO DIGITAL

LENGUA I LITERATURA CASTELLANA

VIDEOS DE LLENGUA CASTELLANA

LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA MEC

GUIA PER FER COMENTARIS DE LITERATURA

EXERCICIS INTERACTIUS DE CASTELLÀ XTEC

Lectura i Dictats

APRENDRE A LLEGIR PER SIL·LABES

TEXTOS DE LITERATURA ESPANYOLA

DICTATS DE PRIMÀRIA

DICTATS DE PRIMÀRIA EN PDF

DICTATS INTERACTIUS PER LLETRES

Ortografia

EXERCICIS INTERACTIUS D’ORTOGRAFIA

NORMES ORTOGRÀFIQUES

Morfologia

EXERCICIS INTERACTIUS D’ANÀLISI MORFOLÒGIC

+ EXERCICIS INTERACTIUS DE MORFOLOGIA

Sintaxi

LES CATEGORIES GRAMÀTICALS

EDITOR D’ANÀLISI SINTÀCTIC AMB EXERCICIS

Redacció de textos

WIKIPEDIA

REDACCIÓ PERIODÍSTICA

Diccionaris i llibres

De la llengua

DRAE

CLAVE

WORD REFERENCE

Sinònims i antònims

SINONIMOS.ORG

SINONIMO.ES

ANTÒNIMS

Sil·làbic

SIL·LÀBIC