Cursos, llibres i programari gratuïts

Cursos

 

Enllaç 1 (ESO): Ed@d, educació digital a distáncia.

Enllaç 2 (Batxillerat): ITE, portal educatiu del Ministerio de Educación y Ciencia

Enllaç 3 (Universitat): Open Course Ware(OCW) Universia

Enllaç 4 (Universitat): Open Course Ware (OCW) de l’Institut Tecnològic de Massachussets (MIT)

 

Llibres

Enllaç 1 (ESO): Llibres en PDF gratuïts de totes les matèreis i cursos; web en construcció.

(Consulta l’apartat de cada matèria per trobar més llibres i apunts gratuïts).

 

Programari

Enllaç 1:

Portal sobre el programari lliure

Ubuntu:

Distribució Linux en català molt potent i ràpida.

LibreOffice:

També en català. Distribució ofimàtica professional totalment gratuïta amb processador de textos, full de càlcul, presentacions, editor de fórmules matemàtiques, base de dades i un editor de dibuix.

WPS Office:

Paquet totalment compatible i amb el mateix interfaç que Office365. Versions Windows, Apple i Linux.

Firefox i Thunderbird:

Navegador i gestor de correu electrònic en català.

Softcatalà:

Més programari gratuït en català.